Disclaimer

Algemeen
Arts in Spe is een studentenuitgave (blad en website) van de KNMG en VVAA onder redactie van Medisch Contact. De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De website van Arts in Spe maakt onderdeel uit van de portal Artsennet.

Inhoud
Arts in Spe doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Arts in Spe is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.
Beweringen en meningen geuit op de pagina's van Arts in Spe zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Arts in Spe, de KNMG, de webredactie, de webmaster of de internetprovider. 
Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot Arts in Spe, zijn verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie.
De op Arts in Spe opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van Artsennet, zijn opgenomen ter informatie. Arts in Spe geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Ook is Arts in Spe niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.
Acceptatie van een advertentie door Arts in Spe kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt.

Rechten
Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten, afbeeldingen, video- en audiofragmenten of andere objecten berusten bij of worden beheerd door Arts in Spe.
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de hoofdredactie van Arts in Spe.
Wél toegestaan is het overnemen van de lead/intro van een artikel met vermelding van de bron en link naar de betreffende pagina op www.artsinspe.nl.
U stemt in met deze disclaimer door de website te gebruiken.
Arts in Spe is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze is gerelateerd aan het gebruik van de website of geheel of gedeeltelijke beperkte toegang tot de website.

Privacy
Arts in Spe heeft zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot (verschillende) besloten gedeelten van Arts in Spe, Artsennet en/of de deelnemende sites, waartoe de gebruiker gerechtigd is.
Arts in Spe benadrukt hierbij dat inloggegevens en persoonlijke gegevens niet ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld voor websites met een commercieel karakter. 
Arts in Spe respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden. 
Arts in Spe gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd