Bedrijfsarts

Het beroep

Als bedrijfsarts ben je een adviseur op basis van arbeidsgezondheidskundige expertise. Je bent in staat beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen te beoordelen, te begeleiden en daarover te adviseren. Tevens kun je preventieve technieken toepassen ter behoud en bevordering van het individuele arbeidsvermogen. De bedrijfsarts draagt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en de arbozorg bij kleine en grote organisaties. Je adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Tevens begeleid je de re-integratie van zieke werknemers en houd je bedrijfsgeneeskundig spreekuur. De nadruk zal echter liggen op preventie van ziekteverzuim door middel van organisatieadvies op gebied van werken aan gezondheid. Hierbij moet je denken aan preventiemaatregelen als beschermende kleding en gehoorbescherming, maar ook de begeleiding van zwangere vrouwen.

Opleiding

Om bedrijfsarts te worden doorloop je de opleiding 'specialisme arbeid en gezondheid -bedrijfsgeneeskunde', wat valt onder de sociaal-geneeskundige opleidingen. De opleiding is een combinatie van theoretisch en praktijkonderwijs. Aiossen worden dan ook betrokken bij het handelen in de praktijk. Het cursorisch onderwijs in de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut. De opleiding is ingedeeld in 8 semesters met ieder een inhoudelijk thema, zoals professioneel werken, verzuim en re-integratie, verzuimbeleid en risico's in arbeid.

Duur

De opleiding duurt 4 jaar.

Aantal opleidingsplaatsen

Er zijn per jaar 13 plekken.

Locaties

Alle opleidingslocaties

Meer informatie

Lees ook

  Deskundigenoordeel bij ziekteverzuim onwerkbaar

  Deskundigenoordeel bij ziekteverzuim onwerkbaar 03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Bij een meningsverschil tussen werkgever en werknemer over werkhervatting kan aan het UWV een deskundigenoordeel worden gevraagd. Dit oordeel is vaak inconsistent en afwijkend van het oordeel van de bedrijfsarts. Een onwerkbare situatie.    


  Roken

  03-02-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De kleine, Aziatische vrouw, sloeg haar ogen neer en bijna stotterend vertelde ze wat ze wilde. Een bewijs. Voorzichtig vroeg ik wát voor bewijs ze wilde. ‘Om te roken.’    


  Kwartiermaker moet aanwas bedrijfsarts vergroten

  Kwartiermaker moet aanwas bedrijfsarts vergroten 14-01-2016 |  Minister Asscher (Sociale Zaken) stelt nog dit voorjaar een kwartiermaker aan die het dreigende tekort aan bedrijfsartsen moet afwenden. De PvdA-minister komt… »»
  Reacties: 3 reacties


  Het gedragsmodel - Eveline Knibbeler

  Het gedragsmodel - Eveline Knibbeler 06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | De visie op ziekteverzuim weerspiegelt de kijk van de samenleving op ziekte en gezondheid. De bedrijfsarts zag en ziet allerlei modellen voorbijtrekken.    


  Verzekeringsarts mag oordeel specialist betwijfelen

  06-01-2016 |  Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
  Inloggen
   | Een jongen die al vanaf jonge leeftijd gedragsproblemen heeft, vraagt een Wajong-uitkering aan. Dat verzoek wordt afgewezen, omdat hij ondanks zijn ADHD nog wel kan werken. Hij maakt bezwaar tegen die afwijzing.    


Alle medische vervolgopleidingen

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd