Meebetalen aios aan opleiding bedreigt de kwaliteit

Publicatie 04 juli 2012
Jaargang 2012
Rubriek Artikelen, Online only
Auteur Willemijn Theelen, Wout van de Meij

De zorgkosten stijgen snel en bezuinigingen zijn onafwendbaar. Dat daarbij ook naar de opleiding tot medisch specialist wordt gekeken, is logisch. Maar dat men aiossen vraagt om een extra financiële bijdrage van minstens 30 procent van hun inkomen, is dat niet.


Onlangs stuurde de minister van VWS het rapport over het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Universitair Medisch Centra naar de Tweede Kamer. Los van de opvattingen en aanbevelingen over de financiering van umc’s en de doelmatige aanwending van die gelden, staan in het rapport ook uitspraken over bezuinigingen die de opleiding tot medisch specialist treffen. De drie voorstellen zijn het verkorten van de opleidingsduur naar het minimum op basis van Europese richtlijnen, een gemiddeld lagere vergoeding uit het Opleidingsfonds voor alle ziekenhuizen en een eigen bijdrage van gemiddeld 13.400 euro per aios per jaar; 30 procent van het brutojaarsalaris.

Opleiding minder toegankelijk
De aiossen zouden gemiddeld 10 procent van de totale opleidingskosten zelf moeten gaan betalen – bovenop de 10 uur onbetaalde ’opleidingsuren’ per week. Hiermee worden medisch specialisten in opleiding de enige ‘rijkstrainees’ die meebetalen aan hun eigen opleiding.

Wellicht denkt men dat deze eigen bijdrage verantwoord is gezien het salaris dat een aios later kan gaan verdienen. Het rooskleurige toekomstbeeld van enkele jaren geleden bestaat echter niet meer. De werkloosheid onder startende specialisten neemt zorgelijke vormen aan. Daarnaast werken veel startende medisch specialisten in tijdelijke en vaak veel minder betaalde functies. Deze ontwikkelingen in combinatie met de extra eigen bijdrage zal leiden tot een selectie op basis van financiële draagkracht in plaats van op kwaliteit en motivatie voorafgaand aan de opleiding. De medisch-specialistische opleidingen zullen uitmuntende kandidaten gaan mislopen en dit zal de patiëntenzorg niet ten goede komen.

Kwaliteitsverlies en een tweede drempel
Het inkorten van de medische vervolgopleidingen tot het Europese minimum is ook een van de bezuinigingsvoorstellen. Opvallend is echter dat in nergens in Europa alle opleidingen de minimumduur hebben. Deze minimumduur is ook lager dan de Europees aanbevolen gewenste duur. Door de huidige opleiding blind in te korten zal de kwaliteit ver onder het Europees niveau komen. In Nederland kan de opleiding tot medisch specialist wel efficiënter door te snijden in oneigenlijke en niet-opleidingsgebonden taken, zoals nachtdiensten, eenvoudige poliklinische zorg en administratief werk. Hier zal eerst uitgebreid naar gekeken moeten worden, alvorens de opleiding in te korten.

Als oplossing voor kwaliteitsbehoud van de medische professie en de noodzakelijke superspecialisaties wordt in het IBO-rapport echter een electieve aanvulling van twee jaar opleiding voorgesteld, volledig gefinancierd uit private gelden. Wie dus de noodzaak van een vijf- of zesjarige opleiding inziet om de Nederlandse gezondheidszorg op hoog niveau te houden, zal nogmaals een flinke financiële investering moeten leveren van gemiddeld 250.000 euro.

Transparantie Opleidingsfonds
Een ander voorstel is het gelijktrekken van de vergoeding per aios voor alle ziekenhuizen. Momenteel ontvangen opleidingsziekenhuizen tussen de 122.000 en 134.000 euro per aios per jaar uit het Opleidingsfonds. De academische component van de academische ziekenhuizen ten spijt worden aiossen ook opgeleid in niet-academische huizen. Als aios zien wij deze duale opleiding (academische en niet-academisch) als een belangrijke meerwaarde. Indien de bijdrage voor een aios voor beide gelijk wordt getrokken, bestaat de kans dat een opleiding voor (met name de kleinere) niet-academische ziekenhuizen te duur wordt. Dit kan opleidingsplaatsen gaan kosten. Dit voorstel is al aangenomen in het Lenteakkoord. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar de verdere uitwerkingen van VWS.

Verder wil de overheid deze geldstromen inzichtelijk maken. De ziekenhuizen hoeven de besteding van de aiosvergoeding namelijk niet te verantwoorden. Een deel van het geld wordt gespendeerd aan werkgeverslasten van de aios. Hoe hoog die kosten daadwerkelijk zijn en of dit geld doelmatig wordt besteed, blijft echter onduidelijk. Wij pleiten ervoor om inzichtelijk te maken hoe het geld van het Opleidingsfonds wordt besteed. We verwachten dat dit mogelijkheden tot besparing biedt. Indien dit leidt tot bezuinigingen, dan mag de kwaliteit van opleiding vanzelfsprekend niet uit het oog worden verloren.

Willemijn Theelen, aios longziekten, bestuurslid De Jonge Orde
Wout van de Meij, aios heelkunde, bestuurslid Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG)Samenvatting
De Jonge Orde en de LVAG vinden de bezuinigingsvoorstellen onbespreekbaar:
- een extra financiële bijdrage van 30 procent brutojaarsalaris werpt een financiële drempel op. Daardoor is de opleiding tot medisch specialist niet meer voor iedereen toegankelijk. Dit schaadt de kwaliteit van de zorg.
- de opleiding inkorten met behoud van het huidige takenpakket leidt tot kwaliteitsverlies en mogelijk een tweede financiële drempel. Er zit wél rek in de efficiëntie van opleiden.
- De bestedingen uit het Opleidingsfonds moeten inzichtelijk worden. Een bezuiniging hierop mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.

Er zijn nog geen reacties bij dit bericht. Ziet u geen reactieformulier?

Deelnemende sites

Voor deze site(s) bent u ingelogd